Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Prawo w szkole

pdf Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) pobierz
pdf Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile pobierz
pdf WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA pobierz
pdf PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY
W PILE
pobierz
pdf Program wychowawczo – profilaktyczny pobierz
pdf Wewnątrzszkolny System Oceniania pobierz
pdf Procedura przyznawania nagród uczniom pobierz
pdf Procedury postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych pobierz
pdf Regulamin dyżurów klasowych pobierz
pdf Regulamin bezpiecznego odbioru dzieci ze szkoły pobierz
pdf Wycieczki szkolne pobierz
pdf Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego pobierz
pdf MONITORING – KLAUZULA INFORMACYJNA pobierz
pdf REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY I INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO pobierz
pdf Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile pobierz
pdf Regulamin wypożyczania podręczników oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile pobierz