facebook_icon
youtube_icon
Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia_icon
synergia_icon

Logowanie do e-Dziennika
smog_icon
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo_icon
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Nauczyciele

Adamska Angelika nauczyciel wspomagający, gimnastyka korekcyjna
Adaszak-Kontek Iwona wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Bednarz Joanna matematyka
Bielawska Katarzyna wychowanie fizyczne
Bogusławska Danuta nauczyciel wspomagający
Brzyszko-Olechnowicz Katarzyna wychowawca świetlicy
Bukowska Krystyna zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, informatyka
Chmielewska Monika edukacja wczesnoszkolna
Cieplińska-Weinstock Julita przyroda, biologia
Czobit Agnieszka matematyka
Czopek Ewa wychowawca świetlicy
Demczar Agata matematyka
Disterheft Paweł historia, informatyka
Dobosz Maciej wychowanie fizyczne
Dryka Dominika edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
Franczyk Barbara matematyka
Górny Andrzej pedagog, psycholog
Gracz Małgorzata pedagog
Grzesik Wioletta język polski, wos
Jabłońska Ewa plastyka, zajęcia artystyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Jaruga Joanna język angielski
Jasińska Magdalena język polski
Juszczak Magda chemia, przyroda, biologia
Kamińska-Jachnik Julia język angielski
Klauza Magdalena język angielski
Koniec Ewa religia
Kowalski Jarosław historia
Krajewska Marzena wychowawca świetlicy
Krogulec Krzysztof wychowanie fizyczne
Kryza Emilia biblioteka, etyka
s. Kuczma Małgorzata religia
Lewandowska Kamilla język polski
Lipska Małgorzata geografia, przyroda
Lipska-Gendera Dominika wiedza o społeczeństwie, wychowawca świetlicy
Łajdych Agnieszka język niemiecki, logopedia, doradztwo zawodowe
Małek Bartosz język angielski, wychowawca świetlicy
Mańkowska Krystyna język polski, wychowanie do życia w rodzinie
Naskręt Marika język polski
Pierzchała Sabina muzyka, plastyka,  zajęcia artystyczne,
Połyniak Katarzyna zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, technika, przyroda
Popławska Anna fizyka, informatyka
Ratajczak Małgorzata wychowanie fizyczne
Rysiewska Marianna wychowanie fizyczne
Senska Beata matematyka
Sieniawski Michał język angielski
Sokołowska Dorota edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Staniszewska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Starkowska Iwona biblioteka, wychowawca świetlicy
Starszak Zbigniew wychowanie fizyczne
Stawicka-Pipowska Joanna edukacja wczesnoszkolna
Stefanowska Małgorzata język niemiecki, przyroda
Szala Martyna język angielski
Ślebioda Marzena wychowanie fizyczne
Świgoń Karolina matematyka
Torzewska Aleksandra język polski
ks. Wierzchowski Tomasz religia
Włoch Hanna edukacja wczesnoszkolna
Wrzesińska Elżbieta nauczyciel wspomagający
Zart-Buszka Mirosława edukacja wczesnoszkolna
Zientkowska Violetta biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Zühlke Agnieszka nauczyciel wspomagający
Scroll Up