facebook_icon
youtube_icon
Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia_icon
synergia_icon

Logowanie do e-Dziennika
smog_icon
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo_icon
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017, godz. 9.00
2. Zebrania z rodzicami 6 września 2017, godz. 17.00 – klasy 1 SP

12 września 2017, godz. 17.00 – klasy 2-3 SP

13 września 2017, godz. 17.00 – klasy 4-7 SP

14 września 2017, godz. 17.00 – klasy Gimnazjum

3. Pasowanie pierwszoklasistów SP 5 października 2017, godz. 17.00
4. Zebrania z rodzicami  klas 1-3 SP 7 listopada 2017 r., godz. 17.00
5. Konsultacje dla rodziców kl. 4-7                i oddziałów gimnazjalnych 8 listopada 2017 r. godz. 16.30 – 18.00
6. Konsultacje dla rodziców kl. 1-3 12 grudnia 2017 r. godz. 16.30 – 18.00
7. Zebrania z rodzicami 13 grudnia 2017 r. godz. 17.00 – klasy 4-7 SP

14 grudnia 2017 r. godz. 17.00 – klasy gimnazjalne

8. Powiadomienie rodziców o grożących śródrocznych ocenach niedostatecznych i nagannych do 15 grudnia 2017 r.
9. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
10. Wystawienie ocen śródrocznych 8 stycznia 2018 r.
11. Koniec I półrocza 14 stycznia 2018 r.
12. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – akcja w szkole 14 stycznia 2018 r.
13. Zebrania z rodzicami 23 stycznia 2018 r. godz. 17.00 – klasy 1-3 SP

24 stycznia 2018 r. godz. 17.00 – klasy 4-7 SP

25 stycznia 2018 r. godz. 17.00 – klasy Gimnazjum

14. Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2018 r
15. Konsultacje dla rodziców 22 marca 2018 r. godz. 16.30 – 18.00
16. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
17. Egzamin gimnazjalny 18 kwietnia 2018 r. – część humanistyczna

19 kwietnia 2018 r. – część matematyczno-przyrodnicza

20 kwietnia 2018 r. – język obcy nowożytny

18. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

dla klas 1-7 SP i 2 Gimnazjum

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.
19. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

dla wszystkich uczniów

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

15 czerwca 2018 r.

20.

Zebrania z rodzicami 8 maja 2018 r. godz. 17.00 – klasy 1-3 SP

9 maja 2018 r. godz. 17.00 – klasy 4-7 SP

10 maja 2018 r. godz. 17.00 – klasy Gimnazjum

21. Powiadomienie rodziców o grożących rocznych i końcowych ocenach niedostatecznych i nagannych do 14 maja 2018 r.
22. Wystawienie ocen rocznych 7 czerwca 2018 r.
23. Pożegnanie absolwentów Gimnazjum 21 czerwca 2018 r.
24. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
25. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
26. Egzaminy poprawkowe 28, 29 sierpnia 2018 r.

Zaktualizowano 26 września 2017 r.

Scroll Up