Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020, godz. 9.00
2. Zebrania z rodzicami 10 września 2020, godz. 17.00 – klasy 1 i 3
15 września 2020, godz. 17.00 – klasy 2 i 4
16 września 2020, godz. 17.00 – klasy 5 i 6
17 września 2020, godz. 17.00 – klasy 7 i 8
3. Spotkanie Rady Rodziców 22 września 2020
4. Pasowanie pierwszoklasistów 8 października 2020
5. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020
6. Zebrania z rodzicami 30 listopada 2020, godz. 17.00 – klasy 1 i 3
1 grudnia 2020, godz. 17.00 – klasy 2 i 4
2 grudnia 2020, godz. 17.00 – klasy 5 i 6
3 grudnia 2020, godz. 17.00 – klasy 7 i 8
7. Wystawienie zagrożeń do 17 grudnia 2020 do godz. 14.00
8. Konsultacje 21 grudnia 2020, godz. 17.00
9. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021
10. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – akcja w szkole 10 stycznia 2021
11. Bal karnawałowy dla kl. 1-3 SP styczeń 2021
12. Wystawienie ocen śródrocznych 18 stycznia 2021
13. Koniec I półrocza 24 stycznia 2021
14. Zebrania z rodzicami 1 lutego 2021, godz. 17.00 – klasy 1 i 3
2 lutego 2021, godz. 17.00 – klasy 2 i 4
3 lutego 2021, godz. 17.00 – klasy 5 i 6
4 lutego 2021, godz. 17.00 – klasy 7 i 8
15. Ferie zimowe 15 lutego  – 28 lutego 2021
16. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021
17. Wystawienie zagrożeń do 7 maja 2021 do godz. 14.00
18. Zebrania z rodzicami 10 maja 2021, godz. 17.00 – klasy 1 i 3
11 maja 2021, godz. 17.00 – klasy 2 i 4
12 maja 2021, godz. 17.00 – klasy 5 i 6
13 maja 2021, godz. 17.00 – klasy 7 i 8
19. Egzamin ósmoklasisty 25 maja 2021 – język polski
26 maja 2021 – matematyka
27 maja 2021 – język obcy nowożytny
20. Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 SP 25 – 27 maja 2021
21. Dzień Dziecka 1 czerwca 2021
22. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów 4 czerwca 2021
23. Wystawienie ocen rocznych 10 czerwca 2021
24. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów 18 czerwca 2021
25. Pożegnanie absolwentów 24 czerwca 2021
26. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021
27. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021
28. Egzaminy poprawkowe 25 – 26 sierpnia 2021
Scroll Up