Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021, godz. 9.00
2. Zebrania z rodzicami 6 września 2021, godz. 17.00 – klasy 6 i 7
7 września 2021, godz. 17.00 – klasy 5 i 8
8 września 2021, godz. 17.00 – klasy 1 i 3
9 września 2021, godz. 17.00 – klasy 2 i 4
3. Spotkanie Rady Rodziców 21 września 2021
4. Pasowanie pierwszoklasistów 7 października 2021
5. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021
6. Dzień wolny do zajęć dydaktycznych 15 października 2021
7. Dzień wolny do zajęć dydaktycznych 12 listopada 2021
8. Zebrania z rodzicami 6 grudnia 2021, godz. 17.00 – klasy 1 i 3
7 grudnia 2021, godz. 17.00 – klasy 2 i 4
8 grudnia 2021, godz. 17.00 – klasy 5 i 8
9 grudnia 2021, godz. 17.00 – klasy 6 i 7
9. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 – 1 stycznia 2022
10. Wystawienie zagrożeń do 5 stycznia 2022 do godz. 14.00
11. Dzień wolny do zajęć dydaktycznych 7 stycznia 2022
12. Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022
13. Wystawienie ocen śródrocznych 4 lutego 2022
14. Koniec I półrocza 6 lutego 2022
15. Zebrania z rodzicami 7 lutego 2021, godz. 17.00 – klasy 1 i 3
8 lutego 2021, godz. 17.00 – klasy 2 i 4
9 lutego 2021, godz. 17.00 – klasy 5 i 8
10 lutego 2021, godz. 17.00 – klasy 6 i 7
16. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022
17. Dzień wolny do zajęć dydaktycznych 2 maja 2022
18. Wystawienie zagrożeń do 6 maja 2022 do godz. 14.00
19. Zebrania z rodzicami 9 maja 2022, godz. 17.00 – klasy 1 i 3
10 maja 2022, godz. 17.00 – klasy 2 i 4
11 maja 2022, godz. 17.00 – klasy 5 i 8
12 maja 2022, godz. 17.00 – klasy 6 i 7
20. Egzamin ósmoklasisty 24 maja 2022 – język polski
25 maja 2022 – matematyka
26 maja 2022 – język obcy nowożytny
21. Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 SP 24 – 26 maja 2022
22. Dzień Dziecka 1 czerwca 2022
23. Wystawienie ocen rocznych 7 czerwca 2022
24. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17 czerwca 2022
25. Pożegnanie absolwentów 23 czerwca 2022
26. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022
27. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022
28. Egzaminy poprawkowe 25 – 26 sierpnia 2022