facebook_icon
youtube_icon
Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia_icon
synergia_icon

Logowanie do e-Dziennika
smog_icon
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo_icon
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018, godz. 9.00
2. Zebrania z rodzicami 6 września 2018, godz. 17.00 – klasy 1 SP

11 września 2018, godz. 17.00 – klasy 2-6 SP

12 września 2018, godz. 17.00 – klasy 7-8 SP i gimnazjalne

3. Spotkanie Rady Rodziców 17 września 2018
4. Pasowanie pierwszoklasistów 18 września 2018
5. Dzień Edukacji Narodowej 12 października 2018
6. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 listopada 2018
7. Zebrania z rodzicami kl. 1-3 SP 6 listopada 2018
8. Konsultacje dla rodziców uczniów

kl. 4-8 i 3 gimnazjalnych

8 listopada 2018, godz. 16.30 – 18.00
9. Powiadomienie rodziców o grożących śródrocznych ocenach niedostatecznych i nagannych do 11 grudnia 2018
10. Zebrania z rodzicami 11 grudnia 2018, godz. 17.00 – klasy 4-6 SP

12 grudnia 2018, godz. 17.00 – klasy 7-8 SP i klasy gimnazjalne

11. Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019
12. Wystawienie ocen śródrocznych 11 stycznia 2019
13. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – akcja w szkole styczeń 2019
14. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019
15. Koniec I półrocza 3 lutego 2019
16. Zebrania z rodzicami 5 lutego 2019 godz. 17.00 – klasy 1-6 SP

6 lutego 2019, godz. 17.00 – klasy 7-8 SP i klasy gimnazjalne

17. Bal karnawałowy dla kl. 1-3 SP 14 lutego 2019, 9.00-12.00
18. Konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8 i 3 gimnazjalnych 7 marca 2019, godz. 16.30 – 18.00
19. Egzamin gimnazjalny 10 kwietnia 2019 – część humanistyczna

11 kwietnia 2019 – część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia 2019 – język obcy nowożytny

20. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-8 SP 10 – 12 kwietnia 2019
21. Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia 2019 – język polski

16 kwietnia 2019 – matematyka

17 kwietnia 2019 – język obcy nowożytny

22. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-7 SP

i 3 gimnazjalnych

15 – 17 kwietnia 2019
23. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019
24. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 2 maja 2019
25. Powiadomienie rodziców o grożących rocznych i końcowych ocenach niedostatecznych i nagannych do 6 maja 2019

26.

Zebrania z rodzicami 7 maja 2019, godz. 17.00 – klasy 1-6 SP

8 maja 2019, godz. 17.00 – klasy 7-8 SP i klasy gimnazjalne

27. Wystawienie ocen rocznych 6 czerwca 2019
28. Pożegnanie absolwentów 19 czerwca 2019
29. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019
30. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019
31. Egzaminy poprawkowe 27, 28 sierpnia 2019
Scroll Up