Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019, godz. 9.00
Zebrania z rodzicami 5 września 2019, godz. 17.00 – klasy 1
17 września 2019, godz. 17.00 – klasy 2 – 8
Spotkanie Rady Rodziców 24 września 2019
Pasowanie pierwszoklasistów 3 października 2019
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2019
Konsultacje dla rodziców klas 4 – 8 29 października 2019
Zebrania z rodzicami 10 grudnia 2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – akcja w szkole 12 stycznia 2020
Wystawienie ocen śródrocznych 13 stycznia 2020
Zebrania z rodzicami 21 stycznia 2020
Koniec I półrocza 26 stycznia 2020
Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020
Zebrania z rodzicami 10 marca 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020
Egzamin ósmoklasisty 21 kwietnia 2020 – język polski

22 kwietnia 2020 – matematyka

23 kwietnia 2020 – język obcy nowożytny

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1 – 7 21 – 23 kwietnia 2020
Zebrania z rodzicami 5 maja 2020
Wystawienie ocen rocznych 10 czerwca 2020
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12 czerwca 2020
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19 czerwca 2020
Pożegnanie absolwentów 25 czerwca 2020
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
Scroll Up