Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Historia

Pierwszym organizatorem szkolnictwa podstawowego w Pile był ówczesny inspektor – Jan Chmiel. Rok szkolny 1945/46 w Pile powitano 4 września w Szkole Podstawowej nr 1. Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczęła pracę 4 września 1945 r. ze 195 uczniami, w budynku przy ulicy Bydgoskiej 23. Kierownikiem tej placówki, a zarazem jej organizatorem, był Tadeusz Frankowski. W związku z przypadającą dwusetną rocznicą urodzin Tadeusza Kościuszki, szkoła otrzymała jego imię. Doniosła uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły i nadania jej imienia, miała miejsce 22 września 1947 roku. Szkoła nazywała się: Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Pile im. Tadeusza Kościuszki. Honorowym ojcem chrzestnym został Stanisław Skrzeszewski – Minister Oświaty.

Rok szkolny 1949/50 przyniósł zasadnicze zmiany. Rozwiązano Powszechną Szkołę nr 3 przy ulicy Bydgoskiej 23. Część dzieci przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Buczka 55, część do Szkoły Podstawowej przy ul Bydgoskiej 21, pewna liczba uczniów pozostała w starym budynku, gdzie utworzono Szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD). Dotychczasowy kierownik szkoły został przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 2, na stanowisko nauczyciela.

W czasie reorganizacji szkolnictwa podstawowego, w roku 1950/51, budynek szkolny przy ul. Buczka 55 został podzielony na dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 3. Kierownikiem Szkoły podstawowej nr 3 został Adolf Piskuła.

W latach 1951-55 następowało wiele zmian w utworzonych szkołach. Dopiero lata 1955-56 przyniosły pewną stabilizację na stanowiskach kierowniczych i nauczycielskich. Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 3 został Zygmunt Belter (1954-75). Szkoła Podstawowa nr 3 mieściła się w budynku przy ul. Buczka 55 szesnaście lat. Trzynastego września 1966 r. nastąpiła przeprowadzka na ul. Brzozową 4. Przeniesienie to było związane z miłą uroczystością odsłonięcia (na zewnątrz budynku) tablicy pamiątkowej Jana Brzechwy, którego imię nosi szkoła. Odsłonięcia tablicy dokonała Janina Brzechwa – żona pisarza.

Po dwunastu latach Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, który został wręczony szkole 2 września 1978 r. Szkołą wówczas kierował Stanisław Dróżdż (1975-1979). Od 1979 do 1982 roku szkołą Podstawową nr 3 w Pile kierował Ryszard Henclewski.

1 lutego 1982 r. stanowisko dyrektora szkoły objął Bolesław Ciuksza i zajmował je do momentu odejścia na emeryturę – do 1991 r. Przez 9 lat Bolesław Ciuksza pracował nad kształtem tej szkoły, stworzył wzór placówki, wprowadził wiele innowacji.

Od roku 1991 do sierpnia 2005 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła Kazimiera Salamon. Kolejne lata przyniosły wiele dalszych zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu placówki. W roku szkolnym 1998/1999 została oddana do użytku nowa część szkoły – wybudowana w ciągu jednego roku. Powstało w ten sposób 9 dodatkowych sal lekcyjnych z 1 pracownią komputerową. Reforma szkolnictwa spowodowała w roku szkolnym 1999/2000 podział szkoły na Szkołę Podstawową nr 3 i Gimnazjum nr 1. Dyrektorem Gimnazjum została Irena Weiss.

1 września 2001 ponownie utworzono w Pile trzy zespoły szkół, w których połączono szkoły podstawowe z gimnazjami. W naszym budynku powstał Zespół Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy. Szkoły w ramach zespołu mają wspólnego dyrektora i administrację. 26 czerwca 2001 r. odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Dyrektorem została Kazimiera Salamon, a wicedyrektorami: Danuta Piotrowska, Janina Gruntkowska i Irena Weiss. W roku 2005, po przejściu na emeryturę Kazimiery Salamon, stanowisko dyrektora objął Sebastian Dzikowski, a wicedyrektorem ds. gimnazjum została Magdalena Michalska. W 2011 r., po objęciu przez Sebastiana Dzikowskiego stanowiska Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta dyrektorem szkoły została Magdalena Michalska, a wicedyrektorem ds. wychowawczych została Mirosława Zart – Buszka. 1 września 2014 r. po przejściu na emeryturę wicedyrektor Barbary Franczyk wicedyrektorem ds. dydaktycznych została Joanna Bednarz.

1 września 2016 r. Danuta Piotrowska objęła funkcję p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr 1, a wicedyrektorami zostały: Agata Demczar i Beata Senska. Danuta Piotrowska sprawowała swoją funkcję do 30 czerwca 2017 r.

1 lipca 2017 r. dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 został, w wyniku konkursu, Szymon Frydrych (były dyrektor Gimnazjum nr 5 w Pile), który na stanowiska wicedyrektorów powołał Agatę Demczar i Beatę Senskę.

1 września 2017 r. nastąpił nowy rozdział w historii szkoły. W związku z reformą systemu edukacji Rada Miasta Piły przywróciła ośmioklasowe nauczanie w szkole i jednocześnie przywróciła szkole nazwę: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile. Do czasu ukończenia nauki przez uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum, w szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne.

Od 1 września 2019 r., po opuszczeniu jej przez ostatnich gimnazjalistów, w szkole funkcjonują już tylko oddziały 1 – 8 szkoły podstawowej.

12 marca 2020 r. nastąpił nowy rozdział w historii szkoły. W związku z epidemią SARS-COVID-19 szkoła musiała przejść całkowicie na zdalne nauczanie przez Internet. Trwało ono do końca zajęć szkolnych, czyli do 26 czerwca 2020 r. Pierwszy też raz nie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i nie zostały wręczone świadectwa szkolne na koniec roku. Otrzymali je tylko uczniowie kończący szkołę oraz uczniowie zmieniający miejsce zamieszkania.