Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023, godz. 9.00
2. Zebrania z rodzicami 11 września 2023, godz. 17.00 – klasy 1 i 3

12 września 2023, godz. 17.00 – klasy 2 i 4

13 września 2023, godz. 17.00 – klasy 5 i 6

14 września 2023, godz. 17.00 – klasy 7 i 8

3. Spotkanie Rady Rodziców 19 września 2023
4. Pasowanie pierwszoklasistów 5 października 2023
5. Dzień Edukacji Narodowej 13 października 2023
6. Dzień wolny do zajęć dydaktycznych 30 – 31 października 2023
7. Zebrania z rodzicami 13 listopada 2023, godz. 17.00 – klasy 1 i 3

14 listopada 2023, godz. 17.00 – klasy 2 i 4

15 listopada 2023, godz. 17.00 – klasy 5 i 6

16 listopada 2023, godz. 17.00 – klasy 7 i 8

8. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024
9. Wystawienie ocen śródrocznych 15 stycznia 2024
10. Koniec I półrocza 21 stycznia 2024
11. Zebrania z rodzicami 22 stycznia 2024, godz. 17.00 – klasy 1 i 3

23 stycznia 2024, godz. 17.00 – klasy 2 i 4

24 stycznia 2024, godz. 17.00 – klasy 5 i 6

25 stycznia 2024, godz. 17.00 – klasy 7 i 8

12. Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024
13. Rekolekcje 26 – 27 marca 2024
14. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024
15. Zebrania z rodzicami 22 kwietnia 2024, godz. 17.00 – klasy 1 i 3

23 kwietnia 2024, godz. 17.00 – klasy 2 i 4

24 kwietnia 2024, godz. 17.00 – klasy 5 i 6

25 kwietnia 2024, godz. 17.00 – klasy 7 i 8

16. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2024
17. Egzamin ósmoklasisty 14 maja 2024 – język polski

15 maja 2024 – matematyka

16 maja 2024 – język obcy nowożytny

18. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

dla klas 1-7 SP

14 – 16 maja 2024
19. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 maja 2024
20. Dzień Dziecka 3 czerwca 2024
21. Wystawienie ocen rocznych 6 czerwca 2024
22. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14 czerwca 2024
23. Pożegnanie absolwentów  i zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024
24. Ferie letnie 22 czerwca – 1 września 2024