Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022, godz. 9.00
2. Zebrania z rodzicami 5 września 2022, godz. 17.00 – klasy 1 i 3

6 września 2022, godz. 17.00 – klasy 2 i 4

7 września 2022, godz. 17.00 – klasy 5 i 6

8 września 2022, godz. 17.00 – klasy 7 i 8

3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców 20 września 2022
4. Pasowanie pierwszoklasistów 6 października 2022
5. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022
6. Dzień wolny do zajęć dydaktycznych 31 października 2022
7. Zebrania z rodzicami 14 listopada 2022, godz. 17.00 – klasy 1 i 3

15 listopada 2022, godz. 17.00 – klasy 2 i 4

16 listopada 2022, godz. 17.00 – klasy 5 i 6

17 listopada 2022, godz. 17.00 – klasy 7 i 8

8. Wystawienie zagrożeń do 20 grudnia 2022
9. Powiadomienie rodziców o grożących śródrocznych ocenach niedostatecznych i nagannych do  22 grudnia 2022
10. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023
11. Wystawienie ocen śródrocznych 13 stycznia 2023
12. Koniec I półrocza 15 stycznia 2023
13. Zebrania z rodzicami 16 stycznia 2023, godz. 17.00 – klasy 1 i 3

17 stycznia 2023, godz. 17.00 – klasy 2 i 4

18 stycznia 2023, godz. 17.00 – klasy 5 i 6

19 stycznia 2023, godz. 17.00 – klasy 7 i 8

14. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023
15. Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023
16. Zebrania z rodzicami 24 kwietnia 2023, godz. 17.00 – klasy 1 i 3

25 kwietnia 2023, godz. 17.00 – klasy 2 i 4

26 kwietnia 2023, godz. 17.00 – klasy 5 i 6

27 kwietnia 2023, godz. 17.00 – klasy 7 i 8

17. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2023
18. Wystawienie zagrożeń do 10 maja 2022
19. Powiadomienie rodziców o grożących rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych do 15 maja 2023
20. Egzamin ósmoklasisty 23 maja 2023 – język polski

24 maja 2023 – matematyka

25 maja 2023 – język obcy nowożytny

21. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

dla klas 1-7 SP

23 – 25 maja 2023
22. Dzień Dziecka 1 czerwca 2023
23. Wystawienie ocen rocznych 7 czerwca 2023
24. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 9 czerwca 2023
25. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 16 czerwca 2023
26. Pożegnanie absolwentów 22 czerwca 2023
27. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023
28. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023
29. Egzaminy poprawkowe 28 sierpnia 2023