Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

KONKURS „TECZKA SZKOŁY”

Administrator 1 marca 2018, 22:41

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile OGŁASZA KONKURS „TECZKA SZKOŁY”

I. CELE KONKURSU:
– przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie wzoru teczki Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Brzechwy w Pile;
– kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej;
– prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.

II. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów, którzy wykonają prace indywidualnie.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy.
2. Praca powinna być wielkości A4.
3. Praca powinna być wykonana technikami plastycznymi lub w programie graficznym.
4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
– imię i nazwisko;
– klasa.
5. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane.
6. Praca konkursowa przechodzi na własność szkoły.
7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: : www.sp3.pila.pl

IV: TERMINARZ DOSTARCZENIA PRAC:
1. Prace należy dostarczyć do koordynatorów konkursu:
p. K. Połyniak lub p. K. Bukowskiej do dnia 09 marca 2018r.

V: OCENA PRAC I NAGRODY:
1. Konkurs oceniany będzie w jednej kategorii wiekowej.
2. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Dyrektor szkoły przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca marca 2018r.