Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Administrator 21 października 2020, 19:20

14 października 2019 r. w naszej szkole, mimo trwającej pandemiii obostrzeń z tym związanych, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, niestety z uwagi na pandemię nie zaproszono tym razem emerytowanych pracowników szkoły. Na spotkanie przybyli także reprezentujący Radę Rodziców p. Jolanta Trembo i p. Bartosz Śliwiak, którzy złożyli życzenia pracownikom szkoły w dniu ich święta i wręczyli kwiaty na ręce dyrektora i p. wicedyrektor Demczar.
W przystrojonej na tę okazję sali gimnastycznej odbył się występ przygotowany przez naszych uczniów pod kierunkiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego: pp. Agnieszki Czobit i Joanny Jarugi. Uczniowie zaśpiewali piosenki oraz zaprezentowali swoje zdolności aktorskie w krótkim przedstawieniu. Uczniowie złożyli także życzenia nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w dniu ich święta.
Po przemówieniu wygłoszonym przez Dyrektora Szkoły nastąpiła także chwila wyróżnienia tych pracowników szkoły, którzy w poprzednim roku wyróżnili się swoją pracą na rzecz uczniów i szkoły.
W pierwszej kolejności podziękowania i skromny prezent otrzymała p. Iwona Banaszkiewicz, która nieodpłatnie uszyła nowe szarfy dla pocztu sztandarowego. Następnie Pan dyrektor pogratulował nauczycielom, którzy otrzymają w Poznaniu odznaczenia: p. Kamilli Lewandowskiej – Brązowy Medal
za Długoletnią Służbę oraz p. Dominice Dryce – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
W dalszej kolejności Pan dyrektor wręczył Nagrody Prezydenta Miasta Piły p. wicedyrektor Agacie Demczar oraz p. Julii Kamińskiej – Jachnik.
Nagrody Dyrektora Szkoły za całoroczną pracę dydaktyczno – wychowawczą odebrali następujący nauczyciele: p. wicedyrektor Beata Senska oraz pp. Angelika Adamska, Krystyna Bukowska, Paweł Disterheft, Dominika Dryka, Małgorzata Gracz, Joanna Jaruga, Magda Juszczak, Marzena Krajewska, Emilia Kryza, Małgorzata Kuczma, Agnieszka Łajdych, Bartosz Małek, Krystyna Mańkowska, Marika Naskręt, Marianna Rysiewska, Małgorzata Stefanowska, Marzena Ślebioda, Agnieszka Zühlke – Pufahl.
Również następujący pracownicy administracji i obsługi zostali uhonorowani nagrodami Dyrektora Szkoły za swoją pracę na rzecz uczniów i szkoły: pp. Anna Witczak, Dorota Stachowiak, Aldona Wenzel, Małgorzata Buszka, Małgorzata Józefowicz – Filipiak, Iwona Banaszkiewicz, Marzena Cieślak, Ewa Kubicka, Hanna Lewandowska, Grażyna Łobos, Katarzyna Majewska, Maria Mądrawska, Małgorzata Pochylska, Agata Wojciechowska.
Na zakończenie Pan dyrektor pogratulował nagrodzonym i złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

Scroll Up