Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

Podsumowanie konkursów plastycznych

Administrator 25 czerwca 2020, 14:08

Po pracowitym półroczu, nadszedł czas na oficjalne podsumowanie konkursów plastycznych w których uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział.
Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku z OZE dla klas IV – VI szkoły podstawowej” oraz konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku z OZE dla klas VII – VIII szkoły podstawowej”. Powyższe konkursy trwały do 8 czerwca.
W konkursie wzięło udział trzech uczniów z poziomu klas IV – VI. Byli to Alan Chmielewski, Wiktor Lipski i Mikołaj Stefanowski. Każdy z uczniów otrzymał na koniec roku ocenę celującą z plastyki. Dodatkowo na początku roku szkolnego 2020/2021 będą do odbioru nagrody książkowe i dyplomy za etap szkolny. Dnia 24.06.2020 r. wszystkie prace zostały przesłane do Poznania. Tam będą podlegały dalszym etapom konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 31 lipca 2020 r. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej głównego organizatora. (www.umww.pl). W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Konkurs pt. „Uwaga! Konkurs! Palić, nie palić – oto jest pytanie?” Konkurs początkowo był konkursem miejskim. Głównym organizatorem był pilski Sanepid. W związku z pandemią, konkurs przeobraził się w szkolny. Konkurs zakończył się 8 czerwca i w tym dniu został rozstrzygnięty. Ze względu na to, że wziął w nim udział tylko jeden uczeń, Nikodem Banaś, został on automatycznie zwycięzcą tego konkursu. W ramach nagrody, otrzymał na koniec roku ocenę celującą
z plastyki. Dodatkowo na początku roku szkolnego 2020/2021 będzie do odbioru dyplom i nagroda książkowa.
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „ Moje z Babcią i Dziadkiem podróże… małe i duże”. Początkowo konkurs miał charakter miejski. W związku z pandemią również i te zmagania plastyczne zakończyły się na poziomie szkolnym. Konkurs zakończył się 8 czerwca i w tym dniu został rozstrzygnięty. Ze względu na to, że wziął w nim udział jeden uczeń, Mikołaj Stefanowski, został on automatycznie zwycięzcą tego konkursu. W ramach nagrody otrzymał na koniec roku ocenę celującą z plastyki. Dodatkowo na początku roku szkolnego 2020/2021 będzie do odbioru dyplom i nagroda książkowa.
Konkurs plastyczny „Obrazki z dawnej wsi”. Konkurs miał charakter miejski. Szkolne eliminacje zakończyły się 8 czerwca. Głównym organizatorem konkursu było Muzeum Okręgowe w Pile oraz Skansen w Osieku. Eliminacje szkolne polegały tylko na zebraniu wszystkich prac konkursowych i następnie przekazaniu ich na ręce głównego organizatora. W tym konkursie, na poziomie szkolnym, nie było zwycięzców. Można powiedzieć, że wszyscy uczniowie, którzy wykonali prace zostali zwycięzcami. W konkursie wzięli udział następujący uczniowie: Agata Kusz, Julita Krysiak, Marco Meier, Joanna Kalisz, Dorota Skwara, Liliana i Rozalia Gapińska, Maria Pawulska, Łukasz Domagalski, Mikołaj Stefanowski. Dnia 22.06.2020 r. prace zostały przekazane do Muzeum. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Pile www.muzeum.pila.pl. Osoby nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy zostaną powiadomione drogą pocztową. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w tym konkursie, zostali nagrodzeni na koniec roku oceną celująca z plastyki. Dodatkowo na początku roku szkolnego 2020/2021 dla każdego uczestnika będzie do odbioru dyplom i mała niespodzianka.
Pani Angelika Adamska, jako opiekun wszystkich wyżej wymienionych konkursów, serdecznie dziękuje wszystkim za uczestnictwo w Jej propozycjach szkolnej i pozaszkolnej rywalizacji.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a za tych którzy przeszli do dalszego etapu konkursu trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Scroll Up