Subskrybuj nasz kanał YouTube

YouTube
synergia
librus

Logowanie do e-Dziennika
smog
Poziom zanieczyszczenia powietrza
w okolicy szkoły

Sprawdź !
rodo
Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych

Pobierz !

#Ogarnij Hejt

Administrator 23 grudnia 2021, 18:44

Trzech na czterech uczniów spotyka się z jakąś formą cyberprzemocy. Jeden na trzech nigdy o niej nikomu nie powiedział. Te liczby pokazują, że mamy do czynienia ze zjawiskiem na ogromną skalę. Projekt „Ogarnij hejt” powstał w związku z potrzebą podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dzieci i młodzieży. Świadomości nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.
W ramach projektu przedstawiciele Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema z Warszawy przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas siódmych i ósmych, rodziców i nauczycieli dotyczące metod przeciwdziałania, diagnozowania i radzenia sobie z cyberprzemocą.
Badania pokazują, że cyberprzemoc jest najbardziej dotkliwa właśnie dla uczniów szkół podstawowych. Dzieci nie wiedzą, jak sobie z nią radzić w sytuacji, gdy są ofiarami, albo nie mają świadomości konsekwencji swoich działań w przypadkach, gdy są jej sprawcami. Rodzice nie mają świadomości, co ich dzieci robią w Internecie, często nie wykazują tą aktywnością żadnego zainteresowania. Nauczyciele często nie nadążają za swoimi uczniami, nie znają nowych możliwości nękania, które oferuje Internet i tym samym nie są w stanie diagnozować i rozwiązywać problemów w tym zakresie.